Aircraft Crashes Belgium

 

 

 

 Site is under construction!

 

Beste bezoeker,

 

deze site is tot stand gekomen na jarenlang onderzoek naar vliegtuigen en bemanningsleden die zijn neergeschoten ten oosten van België.

Gedurende bijna 40 jaar heb ik opzoekingswerk verricht en heb ik hierdoor veel unieke documenten kunnen verzamelen.

Dikwijls was het een heel zenuwslopende hobby, die enorm veel tijd en geduld vergde!

Maar uiteindelijk heb ik veel voldoening mogen ervaren van al dit werk.

Hierdoor heb ik ook de unieke gelegenheid gehad om heel bijzondere mensen te mogen ontmoeten en hun ongelooflijke verhalen te mogen aanhoren.

Maar ook ben ik al die mensen, bemanningsleden of hun familie, zeer dankbaar dat ik hen persoonlijk heb mogen ontmoeten.

Helaas zit al deze info nu verborgen in boeken en kasten... en mijn grootste betrachting was om deze ooit naar buiten te brengen en daar ben ik nu uiteindelijk mee gestart.

Daarom dat ik via deze website zoveel mogelijk van mijn opzoekingswerk met jullie wil delen.

Ik zou willen vragen, uit respect voor al het werk, om dit niet te verspreiden of over te nemen zonder bronvermelding of toelating....

Verder zou ik zeggen... geniet van deze website...

 

Dear visitor,

 

This site has been established after years of research on aircraft and crew shot down over the Eastern part of Belgium.
For almost 40 years, I've done a lot of research and collected many unique documents.
Often it was a very nerve-raising activity, which required a lot of time and patience!
But in the end, I was able to experience a lot of satisfaction.
As a result, I also had the unique opportunity to meet very special people and hear their incredible stories.
But I am also very grateful to all those people, crew members or their family that I have met them personally.
Unfortunately, all this information is now hidden in books and cabinets ... and my greatest commitment was to bring it out once, and I'm glad I finally started with it.

And it is still under construction!

Through this website, I want to share as much as possible of my research work with you.
I would like to ask, out of respect for all the work, not to distribute or transcribe this without reference or permission.
I hope you will enjoy this website ..

 

                            

 

                            

Vriendelijke groeten,

Regards,

 

Rudy Kenis

De Panne, Belgium