Alan Graham

Staartschutter

                                      

Alan Graham werd geboren op 27 augustus 1924 in Engeland en behoorde tot de RAF. In juni 1944 leerde hij Barbara Kent kennen en trouwde ook met haar. Zij was bij de WAAF (Woman Auxilliary Air Force, vrouwen in dienst van de RAF). Zij werkte toen in Stafford en was 21 jaar oud.

                                              

                                       Barbara Kent als WAAF in dienst bij de RAF

Graham was op dat ogenblik in opleiding in het naburige Hixon. Enkele maanden later, op 21 oktober 1944, huwden zij. Na hun huwelijk zijn zij maar echt twee weken samen geweest. Graham begon zijn opleiding in No1 AGS (Air Gunner Scheme) in Pembrey op 9 april 1944. Aan het einde van deze opleiding kreeg hij als bemerking:"... een tamelijk trage student die betere resultaten zou behalen als hij wat harder werkte..."

                              

In juli 1944 kreeg hij een opleiding als MUG (Mid Upper Gunner, bovenste koepelschutter) bij 30 OTU in Seighford (Hixon). In augustus schakelde hij om tot staartschutter. Op 4 oktober 1944 werd hij opgenomen in de crew van Jenkins en verving er Sgt. Silcock die oorspronkelijk de functie van staartschutter waarnam. Na zijn huwelijk ging Graham enkele dagen voor opleiding naar Ingham om op 1 december nogmaals overgeplaatst te worden naar Lindholm, bij zijn definitieve bemanning. Op 1 januari 1945 begaf hij zich, samen met de ganse crew, naar het 460e squadron in Binbrook. Daar deed hij op 16 januari zijn eerste operationele vlucht boven Duitsland en kreeg er meteen zijn vuurdoop. Hij schoot bij deze vlucht een Fw 190 neer!

Helaas werd ook zijn 6e bombardementsvlucht hem fataal en verloor hij op 21 februari het leven, op 21-jarige leeftijd.

 

Hieronder nog enkele bladzijden uit het logboek van Allan Graham:

 

                          De voorzijde van het logboek

 

                            De eerste bladzijde 

 

De vluchten voor december: zwart zijn vluchten over dag, rood voor 's nachts.

 

                       De laatste missies van februari.

 

             De laatste bladzijde uit het logboek van Allan Graham.

 

 

 

Deze dankbetuiging ontving de weduwe Van Graham, Barbara Graham - Kent op bevel van King George VI van Engeland.

Ik mocht dit document als schenking ontvangen van Barbara!