Home » 460 SQ PB471 Lanc » Voorwoord

Voorwoord:

 

Voorwoord door A. E. Jenkins      

 

De luchtoorlog boven Europa tijdens de jaren 40 is genadeloos beginnen wegzinken in de herinneringen van de getuigen en van diegenen die hebben deelgenomen aan de gebeurtenissen van die tijd. Records werden door-zocht, beoordeeld en de resultaten werden in de geschiedenis ingepast. Blijkbaar brengen deze tijden nog sterke herinneringen los bij veel mensen en het verlangen om deze gebeurtenissen en beroerde momenten terug na te trekken. Rudy Kenis en mensen uit Lummen voelden zich tot deze gebeurtenissen aangetrokken.Zo'n negen jaar geleden, nadat ik op rust was gesteld als professor aan de Universiteit van Sydney, kreeg ik van de ambtenaren van deze universiteit te horen dat iemand uit België opzoek was naar een overlevende piloot van een Lancaster-bommenwerper, die onlangs werd teruggevonden in een moerassig gebied in zijn dorp. Dat Rudy mij had kunnen terugvinden was verbazingwekkend,doch toen zijn verhaal zich langzaam voltooide kon men pas de volledige betekenis van zijn inspanning en toewijding vaststellen.Voor al diegenen die gelijkaardige voorvallen hebben meegemaakt tijdens de oorlogsjaren zal het verhaal van Rudy wel een goede herinnering zijn aan bange momenten, zoals een inwoner van Lummen mij vertelde: " Het geluid van de Lancasters tijdens de nacht was voor ons het geluid van de vrede!"                    

 

Professor Alex E. Jenkins 1987

 

 

Voorwoord van de schrijver.

 

Over de Tweede Wereldoorlog werd reeds veel geschreven en het is niet de bedoeling om ditnogmaals te herhalen. Dit boek gaat voornamelijk over het leven en de tragische dood van zes van de zeven bemanningsleden van de Lancaster-bommenwerper "Alfa Romeo Foxtrot Two" van het 460e Australische squadron. Hun vliegtuig werd boven Linkhout-Zelem neergeschoten door een Duitse nachtjager in de nacht van 20 op21 februari 1945. Op dat ogenblik was België reeds bevrijd maarde oorlog woedde toch nog in alle hevigheid verder. De geallieerde troepen vochten een verbeten strijd tegen Duitsland dat tot een uiteindelijke overwinning zou leiden.

Dit boek is opgedragen aan deze mensen, de honderdduizende geallieerden die uit alle hoeken van de wereld kwamen om in een vreemd land te vechten en er hun leven te laten om ons onze vrijheid terug te geven. Ontelbaar zijn de graven van al die jonge mensen die hier hun laatste rustplaats vonden, honderden,duizenden kilometers van familie en geliefden vandaan.

U vindt hierin niet alleen het verhaal van het neerschieten van een Britse bommenwerper maar ook veel nuttige en interessante achtergrondinformatie. Zo is er een beschrijving van de rol van de Royal Air Force tijdens WO-II, van de bemanningsleden van AR*F2, de raidop 20/21 februari 1945 en het leven van een RAAF-piloot in oorlogstijd. Bovendien krijgt U een beeld van het opzoekingswerk dat hiervoor nodig was en een beschrijving van het bezoek dat de piloot van de Lancaster AR*F2 aan de crashplaats brengt, 40 en 67 jaar later! 

Graag wil ik hier een dankwoord richten aan iedereen die op een of andere wijze heeft geholpen bij mijn opzoekingswerk en bij het tot stand komen van dit boek. Het zou mij te ver leiden om al die personen op te noemen. Bovendien zou de kans bestaan iemand te vergeten. Wel zou ik in het bijzonder mijn vrouw Gerda (+ 28 januari 2007) willen bedanken voor het eindeloze geduld dat zij moest opbrengen om mij dit opzoekingswerk te laten doen.    

Rudy Kenis 2013