De bemanning

 Verder in dit relaas worden de lotgevallen beschreven van de bemanning van het 460e squadron (RAAF)die in hun Lancaster PB471 tijdens zijn operationele vlucht werd neergeschoten en crashte op de grens van Linkhout (Lummen) en Zelem in de nacht van 20 - 21 februari 1945.

Alvorens in te gaan op deze feiten is het misschien best eens na te gaan wie deze bemanningsleden eigenlijk waren. Tijdens mijn opzoekingen heb ik de piloot en vier van de zes families van de omgekomen bemanningsleden kunnen terugvinden. Het zijn deze mensen die mij de volgende informatie hebben bezorgd. Aan de hand van hun logboeken die door de meeste nabestaanden werden bewaard, was het mogelijk hun opleiding na te gaan. Deze logboeken werden door de bemanningsleden bijgehouden en bevatte informatie over elke basis waar ze verbleven, het toestel dat zij bestuurden, hun functie in het toestel, het aantal vluchturen en indien ze zich voordeden, bijzondere gebeurtenissen tijdens de vlucht.

 

The crew

Later in this story the fate of the crew of the 460th Squadron (RAAF) who was shot down in their Lancaster PB471 during its operational flight and crashed on the border of Linkhout (Lummen) and Zelem on the night of 20 - 21 February 1945 is described. .

Before going into these facts, it might be a good idea to consider who these crew members actually were. During my searches I was able to find the pilot and four of the six families of the deceased crew members. It is these people who provided me with the following information. Based on their logbooks, which were kept by most relatives, it was possible to trace their education. These logbooks were kept by the crew members and contained information about each base they stayed at, the aircraft they flew, their position in the aircraft, the number of flight hours and, if they occurred, special events during the flight.

 

Van links naar rechts:

From left to right;

Staande: 

Standing:                  Clegg,  Braddock,  Swift

Zittend:    

Sitting:           Jenkins,  Stone,  Graham,   Campbell

Al de bemanningsleden kwamen om behalve Jenkins.

 

Select a name below for more information

 

Alexander Elliott JENKINS      RAAF      pilot

Frank Samuel STONE                 RAF       flight engeneer

Herbert Thomas CAMPBELL RAAF      bomb aimer

Sydney Clifton SWIFT                RAAF     navigator

Bernard Maxwell CLEGG          RAAF     radio operator

Briant BRADDOCK                       RAAF    upper gunner

Allan GRAHAM                               RAF       rear gunner